Abs Việt Mỹ Merchant Services

NAIL TECHNICIAN

WANTED !

In all States

NAIL SALONS FOR SALE

In all States

SELF-POST

YOUR ADS

TIỂU BANG WASHINGTON (WC)

Sơ lược về tiểu bang Washington – Mỹ

          Tiểu bang Washington là một bang ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, phía bắc giáp với Canada, phía nam giáp vớiOregon. Thủ phủ của bang là Olympia còn thành phố lớn nhất là Seattle. Bang lấy tên của George Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Tổng diện tích: 184.824 km², dân số: 5,9 triệu người (năm 2000), mật độ dân số: 88,6 người/km².

NAIL SALON

GRAND OPENING