Sơ lược về tiểu bang South Dakota – Mỹ

SELF-POST

YOUR ADS

NAIL TECHNICIAN

WANTED !

In all States

NAIL SALON

GRAND OPENING

Nam Dakota (South Dakota đọc như “Sao Đà-cô-ta”) là một trong năm mươi tiểu bang của nước Mỹ, nằm ở trung bắc Mỹ, phía bắc giáp Bắc Dakota, nam giáp Nebraska, tây giáp Wyoming, đông giáp Missouri. Nam Dakota còn có một tên gọi khác là “tiểu bang Đỉnh Rushmore”. Thủ đô của Nam Dakota là thành phố Pierre.

TIỂU BANG SOUTH DAKOTA (SD)

NAILS

CENTER

​​​​Copyright © 1996-2015   ABS  , All Rights Reserved.
ABS Tại  Mỹ  :  http://www.absbusinesssolutions.com/
ABS Tại Việt Nam :  http://www.trungtamnails.net/

NAIL SALONS FOR SALE

In all States

PHONE NUMBER:
IN US: (714) 280 4605 - (305) 403 9306
VIETNAM: (08) 6255 3343